کمد بایگانی نیم درب چوبی با دو درب کوئیک تیپ 6226


دسته بندی‌ها کتابخانه و کمد
برچسب‌ها

خانواده: کوئیک
شکل: کتابخانه و کمدهای بایگانی

MohitDark1
MohitDark
MohitBright2
MohitBright

N (Side)

dimension2

مشخصات محصول

مشخصات فنی

کاربرد: مناسب برای نگهداری کتاب و زونکن
اندازه‌ها: 900L x 400W x (1171~1903)H mm
ویژگی‌ها: دارای کمد جهت نگهداری انواع زونکن، کتاب، لوازم التحریر و ...، دارای 1 تا 3 طبقه بدون درب برای کتاب، زونکن و لوازم تزئینی
H W L کد تجاری توضیحات
1171 400 900 6226N-01 سه طبقه
1537 400 900 6226N-02 چهار طبقه
1903 400 900 6226N-03 پنج طبقه