میز کارشناسی فرم دار با فایل متصل کوئیک تیپ 3245

قیمت کوچکترین سایز: 6,282,700 (تومان) قیمت بزرگترین سایز: 10,460,600 (تومان)

دسته بندی ها انواع میـز کار
خانواده: کوئیک

مشخصات فنی و قیمت محصول

کد تجاری (R) F H W L قیمت (تومان) کد تجاری (L) توضیحات
3245R-02 1L370 750 715 1250 6,282,700 3245L-01 فایل متصل یک کشو با طول 370
3245R-04 2L370 750 715 1250 7,738,700 3245L-03 فایل متصل دو کشو با طول 370
3245R-06 3L370 750 715 1250 8,963,200 3245L-05 فایل متصل سه کشو با طول 370
3245R-08 1L370 750 733 1500 6,861,500 3245L-07 فایل متصل یک کشو با طول 370
3245R-10 1L496 750 733 1500 7,176,100 3245L-09 فایل متصل یک کشو با طول 496
3245R-12 2L370 750 733 1500 8,317,500 3245L-11 فایل متصل دو کشو با طول 370
3245R-14 2L496 750 733 1500 8,576,200 3245L-13 فایل متصل دو کشو با طول 496
3245R-16 3L370 750 733 1500 9,542,000 3245L-15 فایل متصل سه کشو با طول 370
3245R-18 3L496 750 733 1500 9,896,000 3245L-17 فایل متصل سه کشو با طول 496
3245R-20 1L370 750 754 1750 7,426,000 3245L-19 فایل متصل یک کشو با طول 370
3245R-22 1L496 750 754 1750 7,740,700 3245L-21 فایل متصل یک کشو با طول 496
3245R-24 2L370 750 754 1750 8,882,000 3245L-23 فایل متصل دو کشو با طول 370
3245R-26 2L496 750 754 1750 9,140,700 3245L-25 فایل متصل دو کشو با طول 496
3245R-28 3L370 750 754 1750 10,106,600 3245L-27 فایل متصل سه کشو با طول 370
3245R-30 3L496 750 754 1750 10,460,600 3245L-29 فایل متصل سه کشو با طول 496

L (Side)

dimension2

R (Side)

dimension1

کاربرد مناسب برای دفاتر کارشناسان
اندازه‌ها (1250~1750)L x (715~779)W x 750H mm
ویژگی‌ها امکان تعویض فایل متصل با سایر مدل‌های فایل متصل کوئیک‌، امکان نصب کیس هلدر آویز در قسمت زیر صفحه میز با قابلیت دسترسی آسان به پشت کیس
MohitDark1
MohitDark
MohitBright2
MohitBright

امتیاز کاربران

نظری ثبت نشده است
نظر خود را ثبت کنید