میز کارشناسی فرم دار با فایل متصل کوئیک تیپ 3245

قیمت کوچکترین سایز: 4,316,100 (تومان) قیمت بزرگترین سایز: 6,989,400 (تومان)

دسته بندی ها میز کارشناسی
خانواده: کوئیک
شکل: میزهای کارشناسی مستطیل
MohitDark1
MohitDark
MohitBright2
MohitBright

L (Side)

dimension2

مشخصات محصول

مشخصات فنی

کاربرد: مناسب برای دفاتر کارشناسان
اندازه‌ها: (1250~1750)L x (715~779)W x 750H mm
ویژگی‌ها: امکان تعویض فایل متصل با سایر مدل‌های فایل متصل کوئیک‌، امکان نصب کیس هلدر آویز در قسمت زیر صفحه میز با قابلیت دسترسی آسان به پشت کیس

R (Side)

dimension1

کد تجاری (R) F H W L قیمت (تومان) کد تجاری (L) توضیحات
3245R-02 1L370 750 715 1250 4,316,100 3245L-01 فایل متصل یک کشو با طول 370
3245R-04 2L370 750 715 1250 5,248,100 3245L-03 فایل متصل دو کشو با طول 370
3245R-06 3L370 750 715 1250 6,005,700 3245L-05 فایل متصل سه کشو با طول 370
3245R-08 1L370 750 733 1500 4,705,700 3245L-07 فایل متصل یک کشو با طول 370
3245R-10 1L496 750 733 1500 4,928,600 3245L-09 فایل متصل یک کشو با طول 496
3245R-12 2L370 750 733 1500 5,637,700 3245L-11 فایل متصل دو کشو با طول 370
3245R-14 2L496 750 733 1500 5,798,000 3245L-13 فایل متصل دو کشو با طول 496
3245R-16 3L370 750 733 1500 6,395,400 3245L-15 فایل متصل سه کشو با طول 370
3245R-18 3L496 750 733 1500 6,611,200 3245L-17 فایل متصل سه کشو با طول 496
3245R-20 1L370 750 754 1750 5,083,900 3245L-19 فایل متصل یک کشو با طول 370
3245R-22 1L496 750 754 1750 5,306,800 3245L-21 فایل متصل یک کشو با طول 496
3245R-24 2L370 750 754 1750 6,015,900 3245L-23 فایل متصل دو کشو با طول 370
3245R-26 2L496 750 754 1750 6,176,200 3245L-25 فایل متصل دو کشو با طول 496
3245R-28 3L370 750 754 1750 6,773,600 3245L-27 فایل متصل سه کشو با طول 370
3245R-30 3L496 750 754 1750 6,989,400 3245L-29 فایل متصل سه کشو با طول 496

امتیاز کاربران

نظری ثبت نشده است
نظر خود را ثبت کنید