میز مدیریت و کنفرانس با فایل متصل کوئیک تیپ 2353

قیمت کوچکترین سایز: 17,930,700 (تومان) قیمت بزرگترین سایز: 21,214,100 (تومان)

دسته بندی ها میز مدیریتی
خانواده: کوئیک
شکل: میزهای مدیریتی با کنفرانس

مشخصات فنی و قیمت محصول

کد تجاری (R) F H C W L قیمت (تومان) کد تجاری (L) توضیحات
2353R-02 1L370 750 1500 1600 1750 17,930,700 2353L-01 چهار نفره فایل متصل یک کشو با طول 370
2353R-04 2L370 750 1500 1600 1750 18,862,700 2353L-03 چهار نفره فایل متصل دو کشو با طول 370
2353R-06 3L370 750 1500 1600 1750 19,620,400 2353L-05 چهار نفره فایل متصل سه کشو با طول 370
2353R-08 1L370 750 2200 1600 1750 19,001,700 2353L-07 شش نفره فایل متصل یک کشو با طول 370
2353R-10 2L370 750 2200 1600 1750 19,933,700 2353L-09 شش نفره فایل متصل دو کشو با طول 370
2353R-12 3L370 750 2200 1600 1750 20,691,400 2353L-11 شش نفره فایل متصل سه کشو با طول 370
2353R-14 1L370 750 1500 1600 2000 18,237,600 2353L-13 چهار نفره فایل متصل یک کشو با طول 370
2353R-16 1L496 750 1500 1600 2000 18,460,400 2353L-15 چهار نفره فایل متصل یک کشو با طول 496
2353R-18 2L370 750 1500 1600 2000 19,169,500 2353L-17 چهار نفره فایل متصل دو کشو با طول 370
2353R-20 2L496 750 1500 1600 2000 19,329,800 2353L-19 چهار نفره فایل متصل دو کشو با طول 496
2353R-22 3L370 750 1500 1600 2000 19,927,200 2353L-21 چهار نفره فایل متصل سه کشو با طول 370
2353R-24 3L496 750 1500 1600 2000 20,143,100 2353L-23 چهار نفره فایل متصل سه کشو با طول 496
2353R-26 1L370 750 2200 1600 2000 19,308,600 2353L-25 شش نفره فایل متصل یک کشو با طول 370
2353R-28 1L496 750 2200 1600 2000 19,531,400 2353L-27 شش نفره فایل متصل یک کشو با طول 496
2353R-30 2L370 750 2200 1600 2000 20,240,600 2353L-29 شش نفره فایل متصل دو کشو با طول 370
2353R-32 2L496 750 2200 1600 2000 20,400,900 2353L-31 شش نفره فایل متصل دو کشو با طول 496
2353R-34 3L370 750 2200 1600 2000 20,998,200 2353L-33 شش نفره فایل متصل سه کشو با طول 370
2353R-36 3L496 750 2200 1600 2000 21,214,100 2353L-35 شش نفره فایل متصل سه کشو با طول 496

L (Side)

dimension2

R (Side)

dimension1

کاربرد: مناسب برای دفاتر مدیریت یا معاونت با کنفرانس 4 نفره
اندازه‌ها: (1750~2000)L x 1600W x (1500~2200)C x 750H mm
ویژگی‌ها: امکان تعویض فایل متصل با سایر مدل‌های فایل متصل کوئیک‌، امکان نصب کیس هلدر آویز در قسمت زیر صفحه میز با قابلیت دسترسی آسان به پشت کیس، امکان نصب جای لوازم‌‌التحریر زیر صفحه میز
MohitDark1
MohitDark
MohitBright2
MohitBright

امتیاز کاربران

نظری ثبت نشده است
نظر خود را ثبت کنید