میز منشی فرم‌دار کوئیک تیپ 4423

قیمت کوچکترین سایز: 12,781,600 (تومان) قیمت بزرگترین سایز: 15,262,400 (تومان)

دسته بندی ها میز پذیرش و کانتر
خانواده: کوئیک

مشخصات فنی و قیمت محصول

کد تجاری (R) T F H P W L قیمت (تومان) کد تجاری (L) توضیحات
4423R-02 Information 1L370 750 950 954 1835 12,781,600 4423L-01 Information - فایل متصل یک کشو با طول 370
4423R-04 Information 1L496 750 950 954 1835 13,038,300 4423L-03 Information - فایل متصل یک کشو با طول 496
4423R-06 Information 2L370 750 950 954 1835 13,972,500 4423L-05 Information - فایل متصل دو کشو با طول 370
4423R-08 Information 2L496 750 950 954 1835 14,184,200 4423L-07 Information - فایل متصل دو کشو با طول 496
4423R-10 Information 3L370 750 950 954 1835 14,972,400 4423L-09 Information - فایل متصل سه کشو با طول 370
4423R-12 Information 3L496 750 950 954 1835 15,262,400 4423L-11 Information - فایل متصل سه کشو با طول 496
4423R-14 Reception 1L370 750 950 954 1835 12,781,600 4423L-13 Reception - فایل متصل یک کشو با طول 370
4423R-16 Reception 1L496 750 950 954 1835 13,038,300 4423L-15 Reception - فایل متصل یک کشو با طول 496
4423R-18 Reception 2L370 750 950 954 1835 13,972,500 4423L-17 Reception - فایل متصل دو کشو با طول 370
4423R-20 Reception 2L496 750 950 954 1835 14,184,200 4423L-19 Reception - فایل متصل دو کشو با طول 496
4423R-22 Reception 3L370 750 950 954 1835 14,972,400 4423L-21 Reception - فایل متصل سه کشو با طول 370
4423R-24 Reception 3L496 750 950 954 1835 15,262,400 4423L-23 Reception - فایل متصل سه کشو با طول 496
4423R-26 YourLogo 1L370 750 950 954 1835 12,781,600 4423L-25 YourLogo - فایل متصل یک کشو با طول 370
4423R-28 YourLogo 1L496 750 950 954 1835 13,038,300 4423L-27 YourLogo - فایل متصل یک کشو با طول 496
4423R-30 YourLogo 2L370 750 950 954 1835 13,972,500 4423L-29 YourLogo - فایل متصل دو کشو با طول 370
4423R-32 YourLogo 2L496 750 950 954 1835 14,184,200 4423L-31 YourLogo - فایل متصل دو کشو با طول 496
4423R-34 YourLogo 3L370 750 950 954 1835 14,972,400 4423L-33 YourLogo - فایل متصل سه کشو با طول 370
4423R-36 YourLogo 3L496 750 950 954 1835 15,262,400 4423L-35 YourLogo - فایل متصل سه کشو با طول 496

L (Side)

dimension2

R (Side)

dimension1

کاربرد: مناسب جهت اطلاعات، منشی، رئیس دفتر و .. که با مراجعین زیادی ارتباط دارند
اندازه‌ها: (1835~2085)L x (954~979)W x 950P x 750H mm
ویژگی‌ها: دارای دیواره حایل برای پوشاندن سطح میز از دید مراجعین و سایر کاربران، امکان تعویض فایل متصل با سایر مدل‌های فایل متصل کوئیک‌، امکان نصب کیس هلدر آویز در قسمت زیر صفحه میز با قابلیت دسترسی آسان به پشت کیس
MohitDark1
MohitDark
MohitBright2
MohitBright

امتیاز کاربران

نظری ثبت نشده است
نظر خود را ثبت کنید