میز منشی فرم‌دار کوئیک تیپ 4423

قیمت کوچکترین سایز: 10,196,500 (تومان) قیمت بزرگترین سایز: 12,102,000 (تومان)

دسته بندی ها میز پذیرش
خانواده: کوئیک
شکل: میزهای منشی مستطیل، ال و یو شکل
MohitDark1
MohitDark
MohitBright2
MohitBright

L (Side)

dimension2

مشخصات محصول

مشخصات فنی

کاربرد: مناسب جهت اطلاعات، منشی، رئیس دفتر و .. که با مراجعین زیادی ارتباط دارند
اندازه‌ها: (1835~2085)L x (954~979)W x 950P x 750H mm
ویژگی‌ها: دارای دیواره حایل برای پوشاندن سطح میز از دید مراجعین و سایر کاربران، امکان تعویض فایل متصل با سایر مدل‌های فایل متصل کوئیک‌، امکان نصب کیس هلدر آویز در قسمت زیر صفحه میز با قابلیت دسترسی آسان به پشت کیس

R (Side)

dimension1

کد تجاری (R) T F H P W L قیمت (تومان) کد تجاری (L) توضیحات
4423R-02 Information 1L370 750 950 954 1835 10,196,500 4423L-01 Information - فایل متصل یک کشو با طول 370
4423R-04 Information 1L496 750 950 954 1835 10,419,400 4423L-03 Information - فایل متصل یک کشو با طول 496
4423R-06 Information 2L370 750 950 954 1835 11,128,500 4423L-05 Information - فایل متصل دو کشو با طول 370
4423R-08 Information 2L496 750 950 954 1835 11,288,800 4423L-07 Information - فایل متصل دو کشو با طول 496
4423R-10 Information 3L370 750 950 954 1835 11,886,100 4423L-09 Information - فایل متصل سه کشو با طول 370
4423R-12 Information 3L496 750 950 954 1835 12,102,000 4423L-11 Information - فایل متصل سه کشو با طول 496
4423R-14 Reception 1L370 750 950 954 1835 10,196,500 4423L-13 Reception - فایل متصل یک کشو با طول 370
4423R-16 Reception 1L496 750 950 954 1835 10,419,400 4423L-15 Reception - فایل متصل یک کشو با طول 496
4423R-18 Reception 2L370 750 950 954 1835 11,128,500 4423L-17 Reception - فایل متصل دو کشو با طول 370
4423R-20 Reception 2L496 750 950 954 1835 11,288,800 4423L-19 Reception - فایل متصل دو کشو با طول 496
4423R-22 Reception 3L370 750 950 954 1835 11,886,100 4423L-21 Reception - فایل متصل سه کشو با طول 370
4423R-24 Reception 3L496 750 950 954 1835 12,102,000 4423L-23 Reception - فایل متصل سه کشو با طول 496
4423R-26 YourLogo 1L370 750 950 954 1835 10,196,500 4423L-25 YourLogo - فایل متصل یک کشو با طول 370
4423R-28 YourLogo 1L496 750 950 954 1835 10,419,400 4423L-27 YourLogo - فایل متصل یک کشو با طول 496
4423R-30 YourLogo 2L370 750 950 954 1835 11,128,500 4423L-29 YourLogo - فایل متصل دو کشو با طول 370
4423R-32 YourLogo 2L496 750 950 954 1835 11,288,800 4423L-31 YourLogo - فایل متصل دو کشو با طول 496
4423R-34 YourLogo 3L370 750 950 954 1835 11,886,100 4423L-33 YourLogo - فایل متصل سه کشو با طول 370
4423R-36 YourLogo 3L496 750 950 954 1835 12,102,000 4423L-35 YourLogo - فایل متصل سه کشو با طول 496

امتیاز کاربران

نظری ثبت نشده است
نظر خود را ثبت کنید