میز کارشناسی مستطیل با فایل متصل کوئیک تیپ 3246

قیمت کوچکترین سایز: 7,766,200 (تومان) قیمت بزرگترین سایز: 11,760,000 (تومان)

دسته بندی ها انواع میـز کار
خانواده: کوئیک

مشخصات فنی و قیمت محصول

کد تجاری (R) F H W L قیمت (تومان) کد تجاری (L) توضیحات
3246R-02 1L370 750 700 1250 7,766,200 3246L-01 فایل متصل یک کشو با طول 370
3246R-04 2L370 750 700 1250 9,222,300 3246L-03 فایل متصل دو کشو با طول 370
3246R-06 3L370 750 700 1250 10,446,800 3246L-05 فایل متصل سه کشو با طول 370
3246R-08 1L370 750 700 1500 8,268,900 3246L-07 فایل متصل یک کشو با طول 370
3246R-10 1L496 750 700 1500 8,583,500 3246L-09 فایل متصل یک کشو با طول 496
3246R-12 2L370 750 700 1500 9,724,900 3246L-11 فایل متصل دو کشو با طول 370
3246R-14 2L496 750 700 1500 9,983,600 3246L-13 فایل متصل دو کشو با طول 496
3246R-16 3L370 750 700 1500 10,949,400 3246L-15 فایل متصل سه کشو با طول 370
3246R-18 3L496 750 700 1500 11,303,400 3246L-17 فایل متصل سه کشو با طول 496
3246R-20 1L370 750 700 1750 8,725,400 3246L-19 فایل متصل یک کشو با طول 370
3246L-21 1L496 750 700 1750 9,040,100 3246L-21 فایل متصل یک کشو با طول 496
3246R-24 2L370 750 700 1750 10,181,400 3246L-23 فایل متصل دو کشو با طول 370
3246R-26 2L496 750 700 1750 10,440,100 3246L-25 فایل متصل دو کشو با طول 496
3246R-28 3L370 750 700 1750 11,406,000 3246L-27 فایل متصل سه کشو با طول 370
3246R-30 3L496 750 700 1750 11,760,000 3246L-29 فایل متصل سه کشو با طول 496

L (Side)

dimension2

R (Side)

dimension1

کاربرد مناسب برای دفاتر کارشناسان
اندازه‌ها (1100~1750)L x (600~700)W x 750H mm
ویژگی‌ها امکان تعویض فایل متصل با سایر مدل‌های فایل متصل کوئیک‌، امکان نصب کیس هلدر آویز در قسمت زیر صفحه میز با قابلیت دسترسی آسان به پشت کیس
MohitDark1
MohitDark
MohitBright2
MohitBright

امتیاز کاربران

نظری ثبت نشده است
نظر خود را ثبت کنید