مبلمان هتل

Hotel Icon
https://mohitara.com/

فعالان حوزه گردشگری کشور معتقدند که صنعت گردشگری و هتلداری ایران در سال های آینده از رشد قابل توجه ای برخوردار خواهد شد و به نظر می رسد طی سال های آینده، گردشگران داخلی و خارجی افزایش خوبی پیدا کند.
صنعت گردشگری با ضريب اشتغال بالا جز صنايع مهم و مادر كشورها محسوب می شود، تجربه موفق جوامعی كه برای اين بخش اهميت قائل شده اند نشان از حوزه ای تاثيرگذار و قابل سرمايه گذاری در ايجاد اشتغال و گردش مطلوب چرخ های اقتصادی است. تامين مراكز اقامتی مناسب و مطمئن از جمله ملزومات ورود گردشگران بی شمار به كشور است كه بها دادن به آن می تواند سرمايه گذاران بيشتری را به سمت خود كشانده و همين پذيرايی مناسب از مسافران خود می تواند متضمن ايجاد فرصت های بيشمار شغلی گردد. امروزه قسمت اعظم درآمد ملی كشورها از محل هتل ها و ارائه خدمات به مسافران حاصل می شود و بسياری از كشورها تنها دارای صادرات خدمات گردشگری و تاسيسات آن می باشند و از اين راه كمبودهای ملی خود را جبران می كنند.
اگرچه اسكان در هتل، هدف اصلی يك گردشگر نيست، ولی بدون فراهم بودن امكانات اقامتی و نوع مديريت و شيوه های جذب گردشگران در مراكز اقامتی، رغبتی برای ديدن يك جاذبه ی گردشگری فراهم نمی شود. به همين جهت ايجاد زير ساخت های اسكان مناسب گردشگران و ايجاد شرايط مطلوب يكی از الزام های جذب گردشگر در هر كشور است. به بيان ديگر افزايش شمار گردشگران ورودی در گرو تامين تسهيل ها، ايجاد شرايط لازم برای اقامت و پذيرايی مطلوب و شايسته است؛ از اين رو بی جهت نيست كه سرمايه داران و سرمايه گذاران در كشورهای پيشرفته ی دنيا به صنعت ساخت، تجهيز و اداره ی هتل توجه ويژه ای دارند.

روندها

در رابطه با مراحل انجام پروژه های هتل معمولا روند مشخصی وجود دارد که دانستن آن می تواند به مشتری در تصمیم گیری کمک نماید. وجود این روند مشخص و زیر ساخت ها و ابزارهایی که از پیش برای این منظور طراحی شده اند، به تسریع مراحل انجام پروژه کمک نموده و با صرف کمترین زمان ممکن بهترین بازدهی حاصل خواهد شد.
برای آشنایی بیشتر با مراحل و روند نرم افزاری محیط آرا برای انجام پروژه های هتل مطالعه بیشتر را مشاهده نمائید.

نمونه پروژه های هتلی

هتل سیتی سنتر

اصفهان - مجتمع سیتی سنتر طراحی داخلی فضای هتل درحال اجرای مبلمان

https://mohitara.com/