میز منشی مستطیل کوئیک تیپ 4422

قیمت کوچکترین سایز: 12,131,000 (تومان) قیمت بزرگترین سایز: 14,777,200 (تومان)

دسته بندی ها میز پذیرش و کانتر
خانواده: کوئیک

مشخصات فنی و قیمت محصول

کد تجاری (R) T F H P W L قیمت (تومان) کد تجاری (L) توضیحات
4422R-02 Information 1L370 750 950 900 1840 12,131,000 4422L-01 Information - فایل متصل یک کشو با طول 370
4422R-04 Information 1L496 750 950 900 1840 12,404,800 4422L-03 Information - فایل متصل یک کشو با طول 496
4422R-06 Information 2L370 750 950 900 1840 13,401,400 4422L-05 Information - فایل متصل دو کشو با طول 370
4422R-08 Information 2L496 750 950 900 1840 13,627,000 4422L-07 Information - فایل متصل دو کشو با طول 496
4422R-10 Information 3L370 750 950 900 1840 14,468,000 4422L-09 Information - فایل متصل سه کشو با طول 370
4422R-12 Information 3L496 750 950 900 1840 14,777,200 4422L-11 Information - فایل متصل سه کشو با طول 496
4422R-14 Reception 1L370 750 950 900 1840 12,131,000 4422L-13 Reception - فایل متصل یک کشو با طول 370
4422R-16 Reception 1L496 750 950 900 1840 12,404,800 4422L-15 Reception - فایل متصل یک کشو با طول 496
4422R-18 Reception 2L370 750 950 900 1840 13,401,400 4422L-17 Reception - فایل متصل دو کشو با طول 370
4422R-20 Reception 2L496 750 950 900 1840 13,627,000 4422L-19 Reception - فایل متصل دو کشو با طول 496
4422R-22 Reception 3L370 750 950 900 1840 14,468,000 4422L-21 Reception - فایل متصل سه کشو با طول 370
4422R-24 Reception 3L496 750 950 900 1840 14,777,200 4422L-23 Reception - فایل متصل سه کشو با طول 496
4422R-26 YourLogo 1L370 750 950 900 1840 12,131,000 4422L-25 YourLogo - فایل متصل یک کشو با طول 370
4422R-28 YourLogo 1L496 750 950 900 1840 12,404,800 4422L-27 YourLogo - فایل متصل یک کشو با طول 496
4422R-30 YourLogo 2L370 750 950 900 1840 13,401,400 4422L-29 YourLogo - فایل متصل دو کشو با طول 370
4422R-32 YourLogo 2L496 750 950 900 1840 13,627,000 4422L-31 YourLogo - فایل متصل دو کشو با طول 496
4422R-34 YourLogo 3L370 750 950 900 1840 14,468,000 4422L-33 YourLogo - فایل متصل سه کشو با طول 370
4422R-36 YourLogo 3L496 750 950 900 1840 14,777,200 4422L-35 YourLogo - فایل متصل سه کشو با طول 496

L (Side)

dimension2

R (Side)

dimension1

کاربرد مناسب جهت اطلاعات، منشی، رئیس دفتر و .. که با مراجعین زیادی ارتباط دارند
اندازه‌ها (1840~2800)L x 900W x 950P x 750H mm
ویژگی‌ها دارای دیواره حایل برای پوشاندن سطح میز از دید مراجعین و سایر کاربران، امکان تعویض فایل متصل با سایر مدل‌های فایل متصل کوئیک‌، امکان نصب کیس هلدر آویز در قسمت زیر صفحه میز با قابلیت دسترسی آسان به پشت کیس
MohitDark1
MohitDark
MohitBright2
MohitBright

امتیاز کاربران

نظری ثبت نشده است
نظر خود را ثبت کنید