میز مدیریت با کنفرانس با فایل متصل کوئیک تیپ 2344

قیمت کوچکترین سایز: 20,066,700 (تومان) قیمت بزرگترین سایز: 24,172,800 (تومان)

دسته بندی ها انواع میـز کار
خانواده: کوئیک

مشخصات فنی و قیمت محصول

کد تجاری (R) F H C W L قیمت (تومان) کد تجاری (L) توضیحات
2344R-02 1L370 750 1550 1619 1950 20,066,700 2344L-01 چهار نفره فایل متصل یک کشو با طول 370
2344R-04 1L496 750 1550 1619 1950 20,340,500 2344L-03 چهار نفره فایل متصل یک کشو با طول 496
2344R-06 2L370 750 1550 1619 1950 21,337,100 2344L-05 چهار نفره فایل متصل دو کشو با طول 370
2344R-08 2L496 750 1550 1619 1950 21,562,700 2344L-07 چهار نفره فایل متصل دو کشو با طول 496
2344R-10 3L370 750 1550 1619 1950 22,403,700 2344L-09 چهار نفره فایل متصل سه کشو با طول 370
2344R-12 3L496 750 1550 1619 1950 22,712,900 2344L-11 چهار نفره فایل متصل سه کشو با طول 496
2344R-14 1L370 750 2250 1619 1950 21,526,500 2344L-13 شش نفره فایل متصل یک کشو با طول 370
2344R-16 1L496 750 2250 1619 1950 21,800,400 2344L-15 شش نفره فایل متصل یک کشو با طول 496
2344R-18 2L370 750 2250 1619 1950 22,796,900 2344L-17 شش نفره فایل متصل دو کشو با طول 370
2344R-20 2L496 750 2250 1619 1950 23,022,500 2344L-19 شش نفره فایل متصل دو کشو با طول 496
2344R-22 3L370 750 2250 1619 1950 23,863,600 2344L-21 شش نفره فایل متصل سه کشو با طول 370
2344R-24 3L496 750 2250 1619 1950 24,172,800 2344L-23 شش نفره فایل متصل سه کشو با طول 496

L (Side)

dimension2

R (Side)

dimension1

کاربرد مناسب برای دفاتر مدیریت یا معاونت با کنفرانس 6-4 نفره
اندازه‌ها 1950L x 1619W x (1550~2250)C x 750H mm
ویژگی‌ها امکان تعویض فایل متصل با سایر مدل‌های فایل متصل کوئیک‌، امکان نصب کیس هلدر آویز در قسمت زیر صفحه میز با قابلیت دسترسی آسان به پشت کیس، امکان نصب جای لوازم‌‌التحریر زیر صفحه میز
MohitDark1
MohitDark
MohitBright2
MohitBright

امتیاز کاربران

نظری ثبت نشده است
نظر خود را ثبت کنید