میز معاونت با نیم کنفرانس با فایل متصل کوئیک تیپ 2952

قیمت کوچکترین سایز: 15,095,300 (تومان) قیمت بزرگترین سایز: 17,000,800 (تومان)

دسته بندی ها میز معاونتی
خانواده: کوئیک
شکل: میزهای معا‌ونت با نیم کنفرانس

مشخصات فنی و قیمت محصول

کد تجاری (R) F H C W L قیمت (تومان) کد تجاری (L) توضیحات
2952R-02 1L370 750 1200 1619 1950 15,095,300 2952L-01 فایل متصل یک کشو با طول 370
2952R-04 1L496 750 1200 1619 1950 15,318,200 2952L-03 فایل متصل یک کشو با طول 496
2952R-06 2L370 750 1200 1619 1950 16,027,300 2952L-05 فایل متصل دو کشو با طول 370
2952R-08 2L496 750 1200 1619 1950 16,187,600 2952L-07 فایل متصل دو کشو با طول 496
2952R-10 3L370 750 1200 1619 1950 16,784,900 2952L-09 فایل متصل سه کشو با طول 370
2952R-12 3L496 750 1200 1619 1950 17,000,800 2952L-11 فایل متصل سه کشو با طول 496

L (Side)

dimension2

R (Side)

dimension1

کاربرد: مناسب برای دفاتر مدیریت یا معاونت با کنفرانس 2 نفره
اندازه‌ها: 1950L x 1619W x (900~1500)C x 750H mm
ویژگی‌ها: امکان تعویض فایل متصل با سایر مدل‌های فایل متصل کوئیک‌، امکان نصب کیس هلدر آویز در قسمت زیر صفحه میز با قابلیت دسترسی آسان به پشت کیس
MohitDark1
MohitDark
MohitBright2
MohitBright

امتیاز کاربران

نظری ثبت نشده است
نظر خود را ثبت کنید