میز معاونت با نیم کنفرانس با فایل متصل کوئیک تیپ 2952

قیمت کوچکترین سایز: 15,095,300 (تومان) قیمت بزرگترین سایز: 17,000,800 (تومان)

دسته بندی ها میز معاونتی
خانواده: کوئیک
شکل: میزهای معا‌ونت با نیم کنفرانس
MohitDark1
MohitDark
MohitBright2
MohitBright

L (Side)

dimension2

مشخصات محصول

مشخصات فنی

کاربرد: مناسب برای دفاتر مدیریت یا معاونت با کنفرانس 2 نفره
اندازه‌ها: 1950L x 1619W x (900~1500)C x 750H mm
ویژگی‌ها: امکان تعویض فایل متصل با سایر مدل‌های فایل متصل کوئیک‌، امکان نصب کیس هلدر آویز در قسمت زیر صفحه میز با قابلیت دسترسی آسان به پشت کیس

R (Side)

dimension1

کد تجاری (R) F H C W L قیمت (تومان) کد تجاری (L) توضیحات
2952R-02 1L370 750 1200 1619 1950 15,095,300 2952L-01 فایل متصل یک کشو با طول 370
2952R-04 1L496 750 1200 1619 1950 15,318,200 2952L-03 فایل متصل یک کشو با طول 496
2952R-06 2L370 750 1200 1619 1950 16,027,300 2952L-05 فایل متصل دو کشو با طول 370
2952R-08 2L496 750 1200 1619 1950 16,187,600 2952L-07 فایل متصل دو کشو با طول 496
2952R-10 3L370 750 1200 1619 1950 16,784,900 2952L-09 فایل متصل سه کشو با طول 370
2952R-12 3L496 750 1200 1619 1950 17,000,800 2952L-11 فایل متصل سه کشو با طول 496

امتیاز کاربران

نظری ثبت نشده است
نظر خود را ثبت کنید