میز منشی مستطیل کوئیک تیپ 4426

قیمت بزرگترین سایز: 10,356,300 (تومان) قیمت کوچکترین سایز: 12,261,800 (تومان)

دسته بندی ها میز پذیرش
برچسب ها

خانواده: کوئیک
شکل: میزهای منشی مستطیل، ال و یو شکل

MohitDark1
MohitDark
MohitBright2
MohitBright

L (Side)

dimension2

مشخصات محصول

مشخصات فنی

کاربرد: مناسب جهت اطلاعات، منشی، رئیس دفتر و .. که با مراجعین زیادی ارتباط دارند
اندازه‌ها: (1840~2800)L x 900W x 950P x 750H mm
ویژگی‌ها: دارای دیواره حایل برای پوشاندن سطح میز از دید مراجعین و سایر کاربران، امکان تعویض فایل متصل با سایر مدل‌های فایل متصل کوئیک‌، امکان نصب کیس هلدر آویز در قسمت زیر صفحه میز با قابلیت دسترسی آسان به پشت کیس

R (Side)

dimension1

کد تجاری (R) T F H P W L قیمت (تومان) کد تجاری (L) توضیحات
4426R-02 Information 1L370 750 950 900 1840 10,356,300 4426L-01 Information - فایل متصل یک کشو با طول 370
4426R-04 Information 1L496 750 950 900 1840 10,579,200 4426L-03 Information - فایل متصل یک کشو با طول 496
4426R-06 Information 2L370 750 950 900 1840 11,288,300 4426L-05 Information - فایل متصل دو کشو با طول 370
4426R-08 Information 2L496 750 950 900 1840 11,448,600 4426L-07 Information - فایل متصل دو کشو با طول 496
4426R-10 Information 3L370 750 950 900 1840 12,046,000 4426L-09 Information - فایل متصل سه کشو با طول 370
4426R-12 Information 3L496 750 950 900 1840 12,261,800 4426L-11 Information - فایل متصل سه کشو با طول 496
4426R-14 Reception 1L370 750 950 900 1840 10,356,300 4426L-13 Reception - فایل متصل یک کشو با طول 370
4426R-16 Reception 1L496 750 950 900 1840 10,579,200 4426L-15 Reception - فایل متصل یک کشو با طول 496
4426R-18 Reception 2L370 750 950 900 1840 11,288,300 4426L-17 Reception - فایل متصل دو کشو با طول 370
4426R-20 Reception 2L496 750 950 900 1840 11,448,600 4426L-19 Reception - فایل متصل دو کشو با طول 496
4426R-22 Reception 3L370 750 950 900 1840 12,046,000 4426L-21 Reception - فایل متصل سه کشو با طول 370
4426R-24 Reception 3L496 750 950 900 1840 12,261,800 4426L-23 Reception - فایل متصل سه کشو با طول 496
4426R-26 YourLogo 1L370 750 950 900 1840 10,356,300 4426L-25 YourLogo - فایل متصل یک کشو با طول 370
4426R-28 YourLogo 1L496 750 950 900 1840 10,579,200 4426L-27 YourLogo - فایل متصل یک کشو با طول 496
4426R-30 YourLogo 2L370 750 950 900 1840 11,288,300 4426L-29 YourLogo - فایل متصل دو کشو با طول 370
4426R-32 YourLogo 2L496 750 950 900 1840 11,448,600 4426L-31 YourLogo - فایل متصل دو کشو با طول 496
4426R-34 YourLogo 3L370 750 950 900 1840 12,046,000 4426L-33 YourLogo - فایل متصل سه کشو با طول 370
4426R-36 YourLogo 3L496 750 950 900 1840 12,261,800 4426L-35 YourLogo - فایل متصل سه کشو با طول 496

امتیاز کاربران

نظری ثبت نشده است
نظر خود را ثبت کنید