میز منشی مستطیل کوئیک تیپ 4426

قیمت کوچکترین سایز: 12,797,400 (تومان) قیمت بزرگترین سایز: 15,278,200 (تومان)

دسته بندی ها میز پذیرش و کانتر
خانواده: کوئیک

مشخصات فنی و قیمت محصول

کد تجاری (R) T F H P W L قیمت (تومان) کد تجاری (L) توضیحات
4426R-02 Information 1L370 750 950 900 1840 12,797,400 4426L-01 Information - فایل متصل یک کشو با طول 370
4426R-04 Information 1L496 750 950 900 1840 13,054,100 4426L-03 Information - فایل متصل یک کشو با طول 496
4426R-06 Information 2L370 750 950 900 1840 13,988,300 4426L-05 Information - فایل متصل دو کشو با طول 370
4426R-08 Information 2L496 750 950 900 1840 14,200,000 4426L-07 Information - فایل متصل دو کشو با طول 496
4426R-10 Information 3L370 750 950 900 1840 14,988,200 4426L-09 Information - فایل متصل سه کشو با طول 370
4426R-12 Information 3L496 750 950 900 1840 15,278,200 4426L-11 Information - فایل متصل سه کشو با طول 496
4426R-14 Reception 1L370 750 950 900 1840 12,797,400 4426L-13 Reception - فایل متصل یک کشو با طول 370
4426R-16 Reception 1L496 750 950 900 1840 13,054,100 4426L-15 Reception - فایل متصل یک کشو با طول 496
4426R-18 Reception 2L370 750 950 900 1840 13,988,300 4426L-17 Reception - فایل متصل دو کشو با طول 370
4426R-20 Reception 2L496 750 950 900 1840 14,200,000 4426L-19 Reception - فایل متصل دو کشو با طول 496
4426R-22 Reception 3L370 750 950 900 1840 14,988,200 4426L-21 Reception - فایل متصل سه کشو با طول 370
4426R-24 Reception 3L496 750 950 900 1840 15,278,200 4426L-23 Reception - فایل متصل سه کشو با طول 496
4426R-26 YourLogo 1L370 750 950 900 1840 12,797,400 4426L-25 YourLogo - فایل متصل یک کشو با طول 370
4426R-28 YourLogo 1L496 750 950 900 1840 13,054,100 4426L-27 YourLogo - فایل متصل یک کشو با طول 496
4426R-30 YourLogo 2L370 750 950 900 1840 13,988,300 4426L-29 YourLogo - فایل متصل دو کشو با طول 370
4426R-32 YourLogo 2L496 750 950 900 1840 14,200,000 4426L-31 YourLogo - فایل متصل دو کشو با طول 496
4426R-34 YourLogo 3L370 750 950 900 1840 14,988,200 4426L-33 YourLogo - فایل متصل سه کشو با طول 370
4426R-36 YourLogo 3L496 750 950 900 1840 15,278,200 4426L-35 YourLogo - فایل متصل سه کشو با طول 496

L (Side)

dimension2

R (Side)

dimension1

کاربرد: مناسب جهت اطلاعات، منشی، رئیس دفتر و .. که با مراجعین زیادی ارتباط دارند
اندازه‌ها: (1840~2800)L x 900W x 950P x 750H mm
ویژگی‌ها: دارای دیواره حایل برای پوشاندن سطح میز از دید مراجعین و سایر کاربران، امکان تعویض فایل متصل با سایر مدل‌های فایل متصل کوئیک‌، امکان نصب کیس هلدر آویز در قسمت زیر صفحه میز با قابلیت دسترسی آسان به پشت کیس
MohitDark1
MohitDark
MohitBright2
MohitBright

امتیاز کاربران

نظری ثبت نشده است
نظر خود را ثبت کنید