میز کارشناسی فرم دار با فایل متصل کوئیک تیپ 3247

قیمت کوچکترین سایز: 5,560,600 (تومان) قیمت بزرگترین سایز: 8,233,900 (تومان)

دسته بندی ها میز کارشناسی
خانواده: کوئیک
شکل: میزهای کارشناسی مستطیل
MohitDark1
MohitDark
MohitBright2
MohitBright

L (Side)

dimension2

مشخصات محصول

مشخصات فنی

کاربرد: مناسب برای دفاتر کارشناسان
اندازه‌ها: (1250~1750)L x (715~779)W x 750H mm
ویژگی‌ها: امکان تعویض فایل متصل با سایر مدل‌های فایل متصل کوئیک‌، امکان نصب کیس هلدر آویز در قسمت زیر صفحه میز با قابلیت دسترسی آسان به پشت کیس

R (Side)

dimension1

کد تجاری (R) F H W L قیمت (تومان) کد تجاری (L) توضیحات
3247R-02 1L370 750 715 1250 5,560,600 3247L-01 فایل متصل یک کشو با طول 370
3247R-04 2L370 750 715 1250 6,492,600 3247L-03 فایل متصل دو کشو با طول 370
3247R-06 3L370 750 715 1250 7,250,200 3247L-05 فایل متصل سه کشو با طول 370
3247R-08 1L370 750 733 1500 5,950,200 3247L-07 فایل متصل یک کشو با طول 370
3247R-10 1L496 750 733 1500 6,173,100 3247L-09 فایل متصل یک کشو با طول 496
3247R-12 2L370 750 733 1500 6,882,200 3247L-11 فایل متصل دو کشو با طول 370
3247R-14 2L496 750 733 1500 7,042,500 3247L-13 فایل متصل دو کشو با طول 496
3247R-16 3L370 750 733 1500 7,639,900 3247L-15 فایل متصل سه کشو با طول 370
3247R-18 3L496 750 733 1500 7,855,700 3247L-17 فایل متصل سه کشو با طول 496
3247R-20 1L370 750 754 1750 6,328,400 3247L-19 فایل متصل یک کشو با طول 370
3247R-22 1L496 750 754 1750 6,551,300 3247L-21 فایل متصل یک کشو با طول 496
3247R-24 2L370 750 754 1750 7,260,400 3247L-23 فایل متصل دو کشو با طول 370
3247R-26 2L496 750 754 1750 7,420,700 3247L-25 فایل متصل دو کشو با طول 496
3247R-28 3L370 750 754 1750 8,018,100 3247L-27 فایل متصل سه کشو با طول 370
3247R-30 3L496 750 754 1750 8,233,900 3247L-29 فایل متصل سه کشو با طول 496

امتیاز کاربران

نظری ثبت نشده است
نظر خود را ثبت کنید