میز کارشناسی فرم دار با فایل متصل کوئیک تیپ 3247

قیمت کوچکترین سایز: 7,876,800 (تومان) قیمت بزرگترین سایز: 12,054,700 (تومان)

دسته بندی ها انواع میـز کار
خانواده: کوئیک

مشخصات فنی و قیمت محصول

کد تجاری (R) F H W L قیمت (تومان) کد تجاری (L) توضیحات
3247R-02 1L370 750 715 1250 7,876,800 3247L-01 فایل متصل یک کشو با طول 370
3247R-04 2L370 750 715 1250 9,332,900 3247L-03 فایل متصل دو کشو با طول 370
3247R-06 3L370 750 715 1250 10,557,400 3247L-05 فایل متصل سه کشو با طول 370
3247R-08 1L370 750 733 1500 8,455,600 3247L-07 فایل متصل یک کشو با طول 370
3247R-10 1L496 750 733 1500 8,770,300 3247L-09 فایل متصل یک کشو با طول 496
3247R-12 2L370 750 733 1500 9,911,600 3247L-11 فایل متصل دو کشو با طول 370
3247R-14 2L496 750 733 1500 10,170,400 3247L-13 فایل متصل دو کشو با طول 496
3247R-16 3L370 750 733 1500 11,136,200 3247L-15 فایل متصل سه کشو با طول 370
3247R-18 3L496 750 733 1500 11,490,200 3247L-17 فایل متصل سه کشو با طول 496
3247R-20 1L370 750 754 1750 9,020,200 3247L-19 فایل متصل یک کشو با طول 370
3247R-22 1L496 750 754 1750 9,334,800 3247L-21 فایل متصل یک کشو با طول 496
3247R-24 2L370 750 754 1750 10,476,200 3247L-23 فایل متصل دو کشو با طول 370
3247R-26 2L496 750 754 1750 10,734,900 3247L-25 فایل متصل دو کشو با طول 496
3247R-28 3L370 750 754 1750 11,700,800 3247L-27 فایل متصل سه کشو با طول 370
3247R-30 3L496 750 754 1750 12,054,700 3247L-29 فایل متصل سه کشو با طول 496

L (Side)

dimension2

R (Side)

dimension1

کاربرد مناسب برای دفاتر کارشناسان
اندازه‌ها (1250~1750)L x (715~779)W x 750H mm
ویژگی‌ها امکان تعویض فایل متصل با سایر مدل‌های فایل متصل کوئیک‌، امکان نصب کیس هلدر آویز در قسمت زیر صفحه میز با قابلیت دسترسی آسان به پشت کیس
MohitDark1
MohitDark
MohitBright2
MohitBright

امتیاز کاربران

نظری ثبت نشده است
نظر خود را ثبت کنید