میز کارشناسی ال با فایل متصل کوئیک تیپ 3356

قیمت کوچکترین سایز: 13,382,700 (تومان) قیمت بزرگترین سایز: 15,288,200 (تومان)

دسته بندی ها میز کارشناسی
خانواده: کوئیک
شکل: میزهای کارشناسی ال شکل

مشخصات فنی و قیمت محصول

کد تجاری (R) F H W L قیمت (تومان) کد تجاری (L) توضیحات
3356R-02 1L370 750 1619 1950 13,382,700 3356L-01 فایل متصل یک کشو با طول 370
3356R-04 1L496 750 1619 1950 13,605,600 3356L-03 فایل متصل یک کشو با طول 496
3356R-06 2L370 750 1619 1950 14,314,700 3356L-05 فایل متصل دو کشو با طول 370
3356R-08 2L496 750 1619 1950 14,475,000 3356L-07 فایل متصل دو کشو با طول 496
3356R-10 3L370 750 1619 1950 15,072,300 3356L-09 فایل متصل سه کشو با طول 370
3356R-12 3L496 750 1619 1950 15,288,200 3356L-11 فایل متصل سه کشو با طول 496

L (Side)

dimension2

R (Side)

dimension1

کاربرد: مناسب برای دفاتر کارشناسان
اندازه‌ها: 1950L x 1619W x 750H mm
ویژگی‌ها: امکان تعویض فایل متصل با سایر مدل‌های فایل متصل کوئیک‌، امکان نصب کیس هلدر آویز در قسمت زیر صفحه میز با قابلیت دسترسی آسان به پشت کیس
MohitDark1
MohitDark
MohitBright2
MohitBright

امتیاز کاربران

نظری ثبت نشده است
نظر خود را ثبت کنید