میز کارشناسی با فایل متصل کوئیک تیپ 3345

قیمت کوچکترین سایز: 13,645,200 (تومان) قیمت بزرگترین سایز: 16,707,000 (تومان)

دسته بندی ها انواع میـز کار
خانواده: کوئیک

مشخصات فنی و قیمت محصول

کد تجاری (R) F H W L قیمت (تومان) کد تجاری (L) توضیحات
3345R-02 1L370 750 1600 1750 13,645,200 3345L-01 فایل متصل یک کشو با طول 370
3345R-04 2L370 750 1600 1750 14,915,600 3345L-03 فایل متصل دو کشو با طول 370
3345R-06 3L370 750 1600 1750 15,982,200 3345L-05 فایل متصل سه کشو با طول 370
3345R-08 1L370 750 1600 2000 14,060,700 3345L-07 فایل متصل یک کشو با طول 370
3345R-10 1L496 750 1600 2000 14,334,500 3345L-09 فایل متصل یک کشو با طول 496
3345R-12 2L370 750 1600 2000 15,331,100 3345L-11 فایل متصل دو کشو با طول 370
3345R-14 2L496 750 1600 2000 15,556,700 3345L-13 فایل متصل دو کشو با طول 496
3345R-16 3L370 750 1600 2000 16,397,800 3345L-15 فایل متصل سه کشو با طول 370
3345R-18 3L496 750 1600 2000 16,707,000 3345L-17 فایل متصل سه کشو با طول 496

L (Side)

dimension2

R (Side)

dimension1

کاربرد مناسب برای دفاتر کارشناسان
اندازه‌ها (1750~2000)L x 1600W x 750H mm
ویژگی‌ها امکان تعویض فایل متصل با سایر مدل‌های فایل متصل کوئیک‌، امکان نصب کیس هلدر آویز در قسمت زیر صفحه میز با قابلیت دسترسی آسان به پشت کیس
MohitDark1
MohitDark
MohitBright2
MohitBright

امتیاز کاربران

نظری ثبت نشده است
نظر خود را ثبت کنید