میز کارشناسی ال با فایل متصل کوئیک تیپ 3355

قیمت کوچکترین سایز: 15,650,400 (تومان) قیمت بزرگترین سایز: 18,521,400 (تومان)

دسته بندی ها انواع میـز کار
خانواده: کوئیک

مشخصات فنی و قیمت محصول

کد تجاری (R) F H W L قیمت (تومان) کد تجاری (L) توضیحات
3355R-02 1L370 750 1600 1750 15,650,400 3355L-01 فایل متصل یک کشو با طول 370
3355R-04 2L370 750 1600 1750 16,841,300 3355L-03 فایل متصل دو کشو با طول 370
3355R-06 3L370 750 1600 1750 17,841,200 3355L-05 فایل متصل سه کشو با طول 370
3355R-08 1L370 750 1600 2000 16,040,600 3355L-07 فایل متصل یک کشو با طول 370
3355R-10 1L496 750 1600 2000 16,297,300 3355L-09 فایل متصل یک کشو با طول 496
3355R-12 2L370 750 1600 2000 17,231,500 3355L-11 فایل متصل دو کشو با طول 370
3355R-14 2L496 750 1600 2000 17,443,200 3355L-13 فایل متصل دو کشو با طول 496
3355R-16 3L370 750 1600 2000 18,231,400 3355L-15 فایل متصل سه کشو با طول 370
3355R-18 3L496 750 1600 2000 18,521,400 3355L-17 فایل متصل سه کشو با طول 496

L (Side)

dimension2

R (Side)

dimension1

کاربرد: مناسب برای دفاتر کارشناسان
اندازه‌ها: (1750~2000)L x 1600W x 750H mm
ویژگی‌ها: امکان تعویض فایل متصل با سایر مدل‌های فایل متصل کوئیک‌، امکان نصب کیس هلدر آویز در قسمت زیر صفحه میز با قابلیت دسترسی آسان به پشت کیس
MohitDark1
MohitDark
MohitBright2
MohitBright

امتیاز کاربران

نظری ثبت نشده است
نظر خود را ثبت کنید