میز مدیریت با کنفرانس با فایل متصل کوئیک تیپ 2354

قیمت کوچکترین سایز: 24,445,900 (تومان) قیمت بزرگترین سایز: 28,552,000 (تومان)

دسته بندی ها انواع میـز کار
خانواده: کوئیک

مشخصات فنی و قیمت محصول

کد تجاری (R) F H C W L قیمت (تومان) کد تجاری (L) توضیحات
2354R-02 1L370 750 1550 1619 1950 24,445,900 2354L-01 چهار نفره فایل متصل یک کشو با طول 370
2354R-04 1L496 750 1550 1619 1950 24,719,700 2354L-03 چهار نفره فایل متصل یک کشو با طول 496
2354R-06 2L370 750 1550 1619 1950 25,716,300 2354L-05 چهار نفره فایل متصل دو کشو با طول 370
2354R-08 2L496 750 1550 1619 1950 25,941,900 2354L-07 چهار نفره فایل متصل دو کشو با طول 496
2354R-10 3L370 750 1550 1619 1950 26,782,900 2354L-09 چهار نفره فایل متصل سه کشو با طول 370
2354R-12 3L496 750 1550 1619 1950 27,092,100 2354L-11 چهار نفره فایل متصل سه کشو با طول 496
2354R-14 1L370 750 2250 1619 1950 25,905,700 2354L-13 شش نفره فایل متصل یک کشو با طول 370
2354R-16 1L496 750 2250 1619 1950 26,179,600 2354L-15 شش نفره فایل متصل یک کشو با طول 496
2354R-18 2L370 750 2250 1619 1950 27,176,100 2354L-17 شش نفره فایل متصل دو کشو با طول 370
2354R-20 2L496 750 2250 1619 1950 27,401,700 2354L-19 شش نفره فایل متصل دو کشو با طول 496
2354R-22 3L370 750 2250 1619 1950 28,242,800 2354L-21 شش نفره فایل متصل سه کشو با طول 370
2354R-24 3L496 750 2250 1619 1950 28,552,000 2354L-23 شش نفره فایل متصل سه کشو با طول 496

L (Side)

dimension2

R (Side)

dimension1

کاربرد مناسب برای دفاتر مدیریت یا معاونت با کنفرانس 4 نفره
اندازه‌ها 1950L x 1619W x (1550~2250)C x 750H mm
ویژگی‌ها امکان تعویض فایل متصل با سایر مدل‌های فایل متصل کوئیک‌، امکان نصب کیس هلدر آویز در قسمت زیر صفحه میز با قابلیت دسترسی آسان به پشت کیس، امکان نصب جای لوازم‌‌التحریر زیر صفحه میز
MohitDark1
MohitDark
MohitBright2
MohitBright

امتیاز کاربران

نظری ثبت نشده است
نظر خود را ثبت کنید