میز مدیریت با کنفرانس با فایل متصل کوئیک تیپ 2354

قیمت کوچکترین سایز: 23,094,600 (تومان) قیمت بزرگترین سایز: 26,946,500 (تومان)

دسته بندی ها انواع میـز کار
خانواده: کوئیک

مشخصات فنی و قیمت محصول

کد تجاری (R) F H C W L قیمت (تومان) کد تجاری (L) توضیحات
2354R-02 1L370 750 1550 1619 1950 23,094,600 2354L-01 چهار نفره فایل متصل یک کشو با طول 370
2354R-04 1L496 750 1550 1619 1950 23,351,300 2354L-03 چهار نفره فایل متصل یک کشو با طول 496
2354R-06 2L370 750 1550 1619 1950 24,285,500 2354L-05 چهار نفره فایل متصل دو کشو با طول 370
2354R-08 2L496 750 1550 1619 1950 24,497,200 2354L-07 چهار نفره فایل متصل دو کشو با طول 496
2354R-10 3L370 750 1550 1619 1950 25,285,400 2354L-09 چهار نفره فایل متصل سه کشو با طول 370
2354R-12 3L496 750 1550 1619 1950 25,575,400 2354L-11 چهار نفره فایل متصل سه کشو با طول 496
2354R-14 1L370 750 2250 1619 1950 24,465,600 2354L-13 شش نفره فایل متصل یک کشو با طول 370
2354R-16 1L496 750 2250 1619 1950 24,722,300 2354L-15 شش نفره فایل متصل یک کشو با طول 496
2354R-18 2L370 750 2250 1619 1950 25,656,500 2354L-17 شش نفره فایل متصل دو کشو با طول 370
2354R-20 2L496 750 2250 1619 1950 25,868,200 2354L-19 شش نفره فایل متصل دو کشو با طول 496
2354R-22 3L370 750 2250 1619 1950 26,656,400 2354L-21 شش نفره فایل متصل سه کشو با طول 370
2354R-24 3L496 750 2250 1619 1950 26,946,500 2354L-23 شش نفره فایل متصل سه کشو با طول 496

L (Side)

dimension2

R (Side)

dimension1

کاربرد: مناسب برای دفاتر مدیریت یا معاونت با کنفرانس 4 نفره
اندازه‌ها: 1950L x 1619W x (1550~2250)C x 750H mm
ویژگی‌ها: امکان تعویض فایل متصل با سایر مدل‌های فایل متصل کوئیک‌، امکان نصب کیس هلدر آویز در قسمت زیر صفحه میز با قابلیت دسترسی آسان به پشت کیس، امکان نصب جای لوازم‌‌التحریر زیر صفحه میز
MohitDark1
MohitDark
MohitBright2
MohitBright

امتیاز کاربران

نظری ثبت نشده است
نظر خود را ثبت کنید