میز مدیریت با کنفرانس و الحاقی جانبی کوئیک تیپ 2356

قیمت کوچکترین سایز: 23,887,300 (تومان) قیمت بزرگترین سایز: 25,740,500 (تومان)

دسته بندی ها انواع میـز کار
خانواده: کوئیک

مشخصات فنی و قیمت محصول

کد تجاری (R) H C W L قیمت (تومان) کد تجاری (L) توضیحات
2356R-02 750 1550 1619 2326 23,887,300 2356L-01 کنفرانس چهار نفره
2356R-04 750 2250 1619 2326 25,258,400 2356L-03 کنفرانس شش نفره
2356R-06 750 1550 1619 2576 24,369,500 2356L-05 کنفرانس چهار نفره
2356R-08 750 2250 1619 2576 25,740,500 2356L-07 کنفرانس شش نفره

L (Side)

dimension2

R (Side)

dimension1

کاربرد: مناسب برای دفاتر مدیریت یا معاونت با کنفرانس 4 نفره
اندازه‌ها: (2326~2576)L x 1619W x (1550~2250)C x 750H mm
ویژگی‌ها: امکان تعویض فایل متصل با سایر مدل‌های فایل متصل کوئیک‌، امکان نصب کیس هلدر آویز در قسمت زیر صفحه میز با قابلیت دسترسی آسان به پشت کیس
MohitDark1
MohitDark
MohitBright2
MohitBright

امتیاز کاربران

نظری ثبت نشده است
نظر خود را ثبت کنید