میز کارشناسی مستطیل با فایل متصل کوئیک تیپ 3244

قیمت کوچکترین سایز: 6,172,100 (تومان) قیمت بزرگترین سایز: 10,165,800 (تومان)

دسته بندی ها انواع میـز کار
خانواده: کوئیک

مشخصات فنی و قیمت محصول

کد تجاری (R) F H W L قیمت (تومان) کد تجاری (L) توضیحات
3244R-02 1L370 750 700 1250 6,172,100 3244L-01 فایل متصل یک کشو با طول 370
3244R-04 2L370 750 700 1250 7,628,100 3244L-03 فایل متصل دو کشو با طول 370
3244R-06 3L370 750 700 1250 8,852,600 3244L-05 فایل متصل سه کشو با طول 370
3244R-08 1L370 750 700 1500 6,674,700 3244L-07 فایل متصل یک کشو با طول 370
3244R-10 1L496 750 700 1500 6,989,400 3244L-09 فایل متصل یک کشو با طول 496
3244R-12 2L370 750 700 1500 8,130,700 3244L-11 فایل متصل دو کشو با طول 370
3244R-14 2L496 750 700 1500 8,389,400 3244L-13 فایل متصل دو کشو با طول 496
3244R-16 3L370 750 700 1500 9,355,300 3244L-15 فایل متصل سه کشو با طول 370
3244R-18 3L496 750 700 1500 9,709,300 3244L-17 فایل متصل سه کشو با طول 496
3244R-20 1L370 750 700 1750 7,131,200 3244L-19 فایل متصل یک کشو با طول 370
3244R-22 1L496 750 700 1750 7,445,900 3244L-21 فایل متصل یک کشو با طول 496
3244R-24 2L370 750 700 1750 8,587,200 3244L-23 فایل متصل دو کشو با طول 370
3244R-26 2L496 750 700 1750 8,846,000 3244L-25 فایل متصل دو کشو با طول 496
3244R-28 3L370 750 700 1750 9,811,800 3244L-27 فایل متصل سه کشو با طول 370
3244R-30 3L496 750 700 1750 10,165,800 3244L-29 فایل متصل سه کشو با طول 496

L (Side)

dimension2

R (Side)

dimension1

کاربرد مناسب برای دفاتر کارشناسان
اندازه‌ها (1250~1750)L x (700~900)W x 750H mm
ویژگی‌ها امکان تعویض فایل متصل با سایر مدل‌های فایل متصل کوئیک‌، امکان نصب کیس هلدر آویز در قسمت زیر صفحه میز با قابلیت دسترسی آسان به پشت کیس
MohitDark1
MohitDark
MohitBright2
MohitBright

امتیاز کاربران

نظری ثبت نشده است
نظر خود را ثبت کنید