میز معاونت با نیم کنفرانس با فایل متصل کوئیک تیپ 2942

قیمت بزرگترین سایز: 12,577,300 (تومان) قیمت کوچکترین سایز: 14,482,800 (تومان)

دسته بندی ها میز معاونتی
برچسب ها

خانواده: کوئیک
شکل: میزهای معا‌ونت با نیم کنفرانس

MohitDark1
MohitDark
MohitBright2
MohitBright

L (Side)

dimension2

مشخصات محصول

مشخصات فنی

کاربرد: مناسب برای دفاتر مدیریت یا معاونت با کنفرانس 2 نفره
اندازه‌ها: 1950L x 1619W x (900~1500)C x 750H mm
ویژگی‌ها: امکان تعویض فایل متصل با سایر مدل‌های فایل متصل کوئیک‌، امکان نصب کیس هلدر آویز در قسمت زیر صفحه میز با قابلیت دسترسی آسان به پشت کیس

R (Side)

dimension1

کد تجاری (R) F H C W L قیمت (تومان) کد تجاری (L) توضیحات
2942R-02 1L370 750 1200 1619 1950 12,577,300 2942L-01 فایل متصل یک کشو با طول 370
2942R-04 1L496 750 1200 1619 1950 12,800,200 2942L-03 فایل متصل یک کشو با طول 496
2942R-06 2L370 750 1200 1619 1950 13,509,300 2942L-05 فایل متصل دو کشو با طول 370
2942R-08 2L496 750 1200 1619 1950 13,669,600 2942L-07 فایل متصل دو کشو با طول 496
2942R-10 3L370 750 1200 1619 1950 14,267,000 2942L-09 فایل متصل سه کشو با طول 370
2942R-12 3L496 750 1200 1619 1950 14,482,800 2942L-11 فایل متصل سه کشو با طول 496

امتیاز کاربران

نظری ثبت نشده است
نظر خود را ثبت کنید