میز معاونت با نیم کنفرانس با فایل متصل کوئیک تیپ 2942

قیمت کوچکترین سایز: 18,462,200 (تومان) قیمت بزرگترین سایز: 21,496,700 (تومان)

دسته بندی ها انواع میـز کار
خانواده: کوئیک

مشخصات فنی و قیمت محصول

کد تجاری (R) F H C W L قیمت (تومان) کد تجاری (L) توضیحات
2942R-02 1L370 750 1200 1619 1950 18,462,200 2942L-01 فایل متصل یک کشو با طول 370
2942R-04 1L496 750 1200 1619 1950 18,776,800 2942L-03 فایل متصل یک کشو با طول 496
2942R-06 2L370 750 1200 1619 1950 19,918,200 2942L-05 فایل متصل دو کشو با طول 370
2942R-08 2L496 750 1200 1619 1950 20,176,900 2942L-07 فایل متصل دو کشو با طول 496
2942R-10 3L370 750 1200 1619 1950 21,142,700 2942L-09 فایل متصل سه کشو با طول 370
2942R-12 3L496 750 1200 1619 1950 21,496,700 2942L-11 فایل متصل سه کشو با طول 496

L (Side)

dimension2

R (Side)

dimension1

کاربرد مناسب برای دفاتر مدیریت یا معاونت با کنفرانس 2 نفره
اندازه‌ها 1950L x 1619W x (900~1500)C x 750H mm
ویژگی‌ها امکان تعویض فایل متصل با سایر مدل‌های فایل متصل کوئیک‌، امکان نصب کیس هلدر آویز در قسمت زیر صفحه میز با قابلیت دسترسی آسان به پشت کیس
MohitDark1
MohitDark
MohitBright2
MohitBright

امتیاز کاربران

نظری ثبت نشده است
نظر خود را ثبت کنید