میز مدیریت و کنفرانس با فایل متصل کوئیک تیپ 2343

قیمت کوچکترین سایز: 14,168,200 (تومان) قیمت بزرگترین سایز: 17,451,600 (تومان)

دسته بندی ها میز مدیریتی
خانواده: کوئیک
شکل: میزهای مدیریتی با کنفرانس

مشخصات فنی و قیمت محصول

کد تجاری (R) F H C W L قیمت (تومان) کد تجاری (L) توضیحات
2343R-02 1L370 750 1500 1600 1750 14,168,200 2343L-01 چهار نفره فایل متصل یک کشو با طول 370
2343R-04 2L370 750 1500 1600 1750 15,100,200 2343L-03 چهار نفره فایل متصل دو کشو با طول 370
2343R-06 3L370 750 1500 1600 1750 15,857,900 2343L-05 چهار نفره فایل متصل سه کشو با طول 370
2343R-08 1L370 750 2200 1600 1750 15,239,300 2343L-07 شش نفره فایل متصل یک کشو با طول 370
2343R-10 2L370 750 2200 1600 1750 16,171,200 2343L-09 شش نفره فایل متصل دو کشو با طول 370
2343R-12 3L370 750 2200 1600 1750 16,928,900 2343L-11 شش نفره فایل متصل سه کشو با طول 370
2343R-14 1L370 750 1500 1600 2000 14,475,100 2343L-13 چهار نفره فایل متصل یک کشو با طول 370
2343R-16 1L496 750 1500 1600 2000 14,697,900 2343L-15 چهار نفره فایل متصل یک کشو با طول 496
2343R-18 2L370 750 1500 1600 2000 15,407,100 2343L-17 چهار نفره فایل متصل دو کشو با طول 370
2343R-20 2L496 750 1500 1600 2000 15,567,400 2343L-19 چهار نفره فایل متصل دو کشو با طول 496
2343R-22 3L370 750 1500 1600 2000 16,164,700 2343L-21 چهار نفره فایل متصل سه کشو با طول 370
2343R-24 3L496 750 1500 1600 2000 16,380,600 2343L-23 چهار نفره فایل متصل سه کشو با طول 496
2343R-26 1L370 750 2200 1600 2000 15,546,100 2343L-25 شش نفره فایل متصل یک کشو با طول 370
2343R-28 1L496 750 2200 1600 2000 15,769,000 2343L-27 شش نفره فایل متصل یک کشو با طول 496
2343R-30 2L370 750 2200 1600 2000 16,478,100 2343L-29 شش نفره فایل متصل دو کشو با طول 370
2343R-32 2L496 750 2200 1600 2000 16,638,400 2343L-31 شش نفره فایل متصل دو کشو با طول 496
2343R-34 3L370 750 2200 1600 2000 17,235,700 2343L-33 شش نفره فایل متصل سه کشو با طول 370
2343R-36 3L496 750 2200 1600 2000 17,451,600 2343L-35 شش نفره فایل متصل سه کشو با طول 496

L (Side)

dimension2

R (Side)

dimension1

کاربرد: مناسب برای دفاتر مدیریت یا معاونت با کنفرانس 6-4 نفره
اندازه‌ها: (1750~2000)L x 1600W x (1500~2200)C x 750H mm
ویژگی‌ها: امکان تعویض فایل متصل با سایر مدل‌های فایل متصل کوئیک‌، امکان نصب کیس هلدر آویز در قسمت زیر صفحه میز با قابلیت دسترسی آسان به پشت کیس، امکان نصب جای لوازم‌‌التحریر زیر صفحه میز
MohitDark1
MohitDark
MohitBright2
MohitBright

امتیاز کاربران

نظری ثبت نشده است
نظر خود را ثبت کنید