میز مدیریت و کنفرانس با فایل متصل کوئیک تیپ 2343

قیمت کوچکترین سایز: 20,816,600 (تومان) قیمت بزرگترین سایز: 25,909,400 (تومان)

دسته بندی ها انواع میـز کار
خانواده: کوئیک

مشخصات فنی و قیمت محصول

کد تجاری (R) F H C W L قیمت (تومان) کد تجاری (L) توضیحات
2343R-02 1L370 750 1500 1600 1750 20,816,600 2343L-01 چهار نفره فایل متصل یک کشو با طول 370
2343R-04 2L370 750 1500 1600 1750 22,272,600 2343L-03 چهار نفره فایل متصل دو کشو با طول 370
2343R-06 3L370 750 1500 1600 1750 23,497,100 2343L-05 چهار نفره فایل متصل سه کشو با طول 370
2343R-08 1L370 750 2200 1600 1750 22,418,100 2343L-07 شش نفره فایل متصل یک کشو با طول 370
2343R-10 2L370 750 2200 1600 1750 23,874,100 2343L-09 شش نفره فایل متصل دو کشو با طول 370
2343R-12 3L370 750 2200 1600 1750 25,098,600 2343L-11 شش نفره فایل متصل سه کشو با طول 370
2343R-14 1L370 750 1500 1600 2000 21,273,400 2343L-13 چهار نفره فایل متصل یک کشو با طول 370
2343R-16 1L496 750 1500 1600 2000 21,588,000 2343L-15 چهار نفره فایل متصل یک کشو با طول 496
2343R-18 2L370 750 1500 1600 2000 22,729,400 2343L-17 چهار نفره فایل متصل دو کشو با طول 370
2343R-20 2L496 750 1500 1600 2000 22,988,100 2343L-19 چهار نفره فایل متصل دو کشو با طول 496
2343R-22 3L370 750 1500 1600 2000 23,953,900 2343L-21 چهار نفره فایل متصل سه کشو با طول 370
2343R-24 3L496 750 1500 1600 2000 24,307,900 2343L-23 چهار نفره فایل متصل سه کشو با طول 496
2343R-26 1L370 750 2200 1600 2000 22,874,900 2343L-25 شش نفره فایل متصل یک کشو با طول 370
2343R-28 1L496 750 2200 1600 2000 23,189,500 2343L-27 شش نفره فایل متصل یک کشو با طول 496
2343R-30 2L370 750 2200 1600 2000 24,330,900 2343L-29 شش نفره فایل متصل دو کشو با طول 370
2343R-32 2L496 750 2200 1600 2000 24,589,600 2343L-31 شش نفره فایل متصل دو کشو با طول 496
2343R-34 3L370 750 2200 1600 2000 25,555,400 2343L-33 شش نفره فایل متصل سه کشو با طول 370
2343R-36 3L496 750 2200 1600 2000 25,909,400 2343L-35 شش نفره فایل متصل سه کشو با طول 496

L (Side)

dimension2

R (Side)

dimension1

کاربرد مناسب برای دفاتر مدیریت یا معاونت با کنفرانس 6-4 نفره
اندازه‌ها (1750~2000)L x 1600W x (1500~2200)C x 750H mm
ویژگی‌ها امکان تعویض فایل متصل با سایر مدل‌های فایل متصل کوئیک‌، امکان نصب کیس هلدر آویز در قسمت زیر صفحه میز با قابلیت دسترسی آسان به پشت کیس، امکان نصب جای لوازم‌‌التحریر زیر صفحه میز
MohitDark1
MohitDark
MohitBright2
MohitBright

امتیاز کاربران

نظری ثبت نشده است
نظر خود را ثبت کنید