کمد بایگانی تمام درب چوبی با دو درب کوئیک تیپ 6256


دسته بندی‌ها کتابخانه و کمد
برچسب‌ها

خانواده: کوئیک
شکل: کتابخانه و کمدهای بایگانی

MohitDark1
MohitDark
MohitBright2
MohitBright

N (Side)

dimension2

مشخصات محصول

مشخصات فنی

کاربرد: مناسب برای نگهداری کتاب و زونکن
اندازه‌ها: (700~900)L x 400W x (805~1903)H mm
ویژگی‌ها: دارای 2 تا 5 طبقه با درب چوبی برای نگهداری کتاب و زونکن
H W L کد تجاری توضیحات
805 400 900 6256N-01 دو طبقه
1171 400 900 6256N-02 سه طبقه
1537 400 900 6256N-03 چهار طبقه
1903 400 900 6256N-04 پنج طبقه