میز کارشناسی ال با فایل متصل کوئیک تیپ 3355

قیمت کوچکترین سایز: 12,678,000 (تومان) قیمت بزرگترین سایز: 14,890,300 (تومان)

دسته بندی ها میز کارشناسی
خانواده: کوئیک
شکل: میزهای کارشناسی ال شکل

مشخصات فنی و قیمت محصول

کد تجاری (R) F H W L قیمت (تومان) کد تجاری (L) توضیحات
3355R-02 1L370 750 1600 1750 12,678,000 3355L-01 فایل متصل یک کشو با طول 370
3355R-04 2L370 750 1600 1750 13,610,000 3355L-03 فایل متصل دو کشو با طول 370
3355R-06 3L370 750 1600 1750 14,367,700 3355L-05 فایل متصل سه کشو با طول 370
3355R-08 1L370 750 1600 2000 12,984,800 3355L-07 فایل متصل یک کشو با طول 370
3355R-10 1L496 750 1600 2000 13,207,700 3355L-09 فایل متصل یک کشو با طول 496
3355R-12 2L370 750 1600 2000 13,916,800 3355L-11 فایل متصل دو کشو با طول 370
3355R-14 2L496 750 1600 2000 14,077,100 3355L-13 فایل متصل دو کشو با طول 496
3355R-16 3L370 750 1600 2000 14,674,500 3355L-15 فایل متصل سه کشو با طول 370
3355R-18 3L496 750 1600 2000 14,890,300 3355L-17 فایل متصل سه کشو با طول 496

L (Side)

dimension2

R (Side)

dimension1

کاربرد: مناسب برای دفاتر کارشناسان
اندازه‌ها: (1750~2000)L x 1600W x 750H mm
ویژگی‌ها: امکان تعویض فایل متصل با سایر مدل‌های فایل متصل کوئیک‌، امکان نصب کیس هلدر آویز در قسمت زیر صفحه میز با قابلیت دسترسی آسان به پشت کیس
MohitDark1
MohitDark
MohitBright2
MohitBright

امتیاز کاربران

نظری ثبت نشده است
نظر خود را ثبت کنید