میز کارشناسی کوئیک تیپ 3343


دسته بندی‌ها میز کارشناسی
برچسب‌ها

خانواده: کوئیک
شکل: میزهای کارشناسی ال شکل

MohitDark1
MohitDark
MohitBright2
MohitBright

L (Side)

dimension2

مشخصات محصول

مشخصات فنی

کاربرد: مناسب برای دفاتر کارشناسان
اندازه‌ها: (1500~2000)L x 1600W x 750H mm
ویژگی‌ها: امکان تعویض فایل متصل با سایر مدل‌های فایل متصل کوئیک‌، امکان نصب کیس هلدر آویز در قسمت زیر صفحه میز با قابلیت دسترسی آسان به پشت کیس

R (Side)

dimension1

کد تجاری (R) H W L کد تجاری (L) توضیحات
3343R-02 750 1600 1500 3343L-01
3343R-04 750 1600 1750 3343L-03