میز کنفرانس کوئیک تیپ 3928


دسته بندی‌ها میز کنفرانس بزرگ
برچسب‌ها

خانواده: کوئیک
شکل: میزهای کنفرانس بزرگ

MohitDark1
MohitDark
MohitBright2
MohitBright

N (Side)

dimension2

مشخصات محصول

مشخصات فنی

کاربرد: مناسب برای جلسات 9 الی 17 نفره
اندازه‌ها: (1600~7400)L x 2400W x 750H mm
ویژگی‌ها: دارای پایه فلزی با استحکام بالا، امکان نصب الکتریک باکس شامل سوکت تلفن، شبکه، برق و برق اضطراری
H W L کد تجاری توضیحات
750 2400 2900 3928N-01 نه نفره
750 2400 4400 3928N-02 سیزده نفره
750 2400 5900 3928N-03 هفده نفره