کمد بایگانی تمام درب چوبی با یک درب برلیانت تیپ 6277


دسته بندی‌ها کتابخانه و کمد
برچسب‌ها

خانواده: برلیانت
شکل: کتابخانه و کمدهای بایگانی

MohitDark1
MohitDark
MohitBright2
MohitBright

L (Side)

dimension2

مشخصات محصول

مشخصات فنی

کاربرد: مناسب برای نگهداری کتاب و زونکن
اندازه‌ها: 600L x (360~550)W x (804~1881)H mm
ویژگی‌ها: دارای 4 تا 5 طبقه با درب چوبی برای نگهداری کتاب و زونکن

R (Side)

dimension1

کد تجاری (R) H W L کد تجاری (L) توضیحات
6277R-08 804 400 600 6277L-07 دو طبقه
6277R-02 1183 400 600 6277L-01 سه طبقه
6277R-04 1562 400 600 6277L-03 چهار طبقه
6277R-06 1881 400 600 6277L-05 پنج طبقه