کتابخانه و ویترین کوتاه ویژه اتاق مدیر عامل برلیانت تیپ 6027

قیمت کوچکترین سایز: 10,308,500 (تومان) قیمت بزرگترین سایز: 10,308,500 (تومان)

دسته بندی ها کردنـزا و ویتـرین
خانواده: برلیانت

مشخصات فنی و قیمت محصول

H W L قیمت (تومان) کد تجاری توضیحات
800 400 2000 10,308,500 6027N-01

N (Side)

dimension2

MohitDark1
MohitDark
MohitBright2
MohitBright

امتیاز کاربران

نظری ثبت نشده است
نظر خود را ثبت کنید