ویترین تمام درب شیشه‌‌ای با یک درب برلیانت تیپ 6279


دسته بندی‌ها کتابخانه و کمد
برچسب‌ها

خانواده: برلیانت
شکل: کتابخانه و کمدهای بایگانی

MohitDark1
MohitDark
MohitBright2
MohitBright
Yellow3
Yellow

L (Side)

dimension2

مشخصات محصول

مشخصات فنی

کاربرد: مناسب برای نگهداری کتاب و زونکن در دفاتر اداری و نگهداری وسایل تزئینی و نمایشی مانند تندیس‌های، لوح های تقدیر و..
اندازه‌ها: (400~600)L x (360~550)W x (804~1881)H mm
ویژگی‌ها: دارای 3 تا 5 طبقه با درب شیشه‌ای و فریم چوبی برای نگهداری کتاب، زونکن و وسایل تزئینی و نمایشی

R (Side)

dimension1

کد تجاری (R) H W L کد تجاری (L) توضیحات
6279R-12 804 400 600 6279L-11 دو طبقه
6279R-02 1183 400 600 6279L-01 سه طبقه
6279R-04 1562 400 600 6279L-03 چهار طبقه
6279R-06 1881 400 600 6279L-05 پنج طبقه