قفسه نشریات برلیانت تیپ 6272


دسته بندی‌ها کتابخانه و کمد
برچسب‌ها

خانواده: برلیانت
شکل: کتابخانه و کمدهای بایگانی

MohitDark1
MohitDark
MohitBright2
MohitBright

N (Side)

dimension2

مشخصات محصول

مشخصات فنی

کاربرد: مناسب برای انواع مجله و نشریات
اندازه‌ها: (900~1100)L x (360~550)W x (1183~1881)H mm
ویژگی‌ها: دارای 2 تا 5 طبقه رف برای مجله و نشریات
H W L کد تجاری توضیحات
1183 384 900 6272N-02 سه طبقه
1562 384 900 6272N-03 چهار طبقه
1881 384 900 6272N-04 پنج طبقه