میز منشی برلیانت تیپ 4403


دسته بندی‌ها میز پذیرش
برچسب‌ها

خانواده: برلیانت
شکل: میزهای منشی مستطیل، ال و یو شکل

Mohit-Dark1
Mohit-Dark
Red2
Red
Blue3
Blue
Green4
Green
Yellow5
Yellow
Cyan6
Cyan

L (Side)

dimension2

مشخصات محصول

مشخصات فنی

کاربرد: مناسب جهت اطلاعات، منشی، رئیس دفتر و .. که با مراجعین زیادی ارتباط دارند
اندازه‌ها: (3000~3400)L x 900W x 1100B x 750H mm
ویژگی‌ها: دارای 9 کشو با ارتفاع متفاوت برای نوشت افزار، لوازم جانبی و پوشه‌های استاندارد، دارای دیواره حایل برای پوشاندن سطح میز از دید مراجعین و سایر کاربران، امکان نصب کیس هلدر آویز در قسمت زیر صفحه میز با قابلیت دسترسی آسان به پشت کیس

R (Side)

dimension1

کد تجاری (R) H B W L کد تجاری (L) توضیحات
4403R-02 750 1100 900 3000 4403L-01
4403R-04 750 1100 900 3400 4403L-03