فایل بایگانی سه کشو برلیانت تیپ 6723


دسته بندی‌ها فایلینگ
برچسب‌ها

خانواده: برلیانت
شکل: فایلینگ ثابت

Black1
Black

N (Side)

dimension2

مشخصات محصول

مشخصات فنی

کاربرد: مناسب برای بایگانی اسناد پوشه‌ای
اندازه‌ها: 500L x (360~500)W x 974H mm
ویژگی‌ها: دارای 3 کشو جهت نگهداری پوشه‌های استاندارد، دارای قفل روی درب کشو
H W L کد تجاری توضیحات
974 500 500 6723N-01