کمد بایگانی بدون درب مولتی‌کیس تیپ 6211


دسته بندی‌ها کتابخانه و کمد
برچسب‌ها

خانواده: مولتی‌کیس
شکل: کتابخانه و کمدهای بایگانی

Findik1
Findik
Wenge2
Wenge
Keraz3
Keraz
Mahagoni4
Mahagoni
Mesh5
Mesh
Rash6
Rash

N (Side)

dimension2

مشخصات محصول

مشخصات فنی

کاربرد: مناسب برای نگهداری کتاب و زونکن
اندازه‌ها: (300~1200)L x (300~550)W x (600~2500)H mm
ویژگی‌ها: دارای 2 تا 5 طبقه بدون درب برای کتاب، زونکن و لوازم تزئینی
H W L کد تجاری توضیحات
813 360 450 6211N-01 دو طبقه
1192 360 450 6211N-02 سه طبقه
1571 360 450 6211N-03 چهار طبقه
1950 360 450 6211N-04 پنج طبقه
813 360 600 6211N-05 دو طبقه
1192 360 600 6211N-06 سه طبقه
1571 360 600 6211N-07 چهار طبقه
1950 360 600 6211N-08 پنج طبقه
813 360 900 6211N-09 دو طبقه
1192 360 900 6211N-10 سه طبقه
1571 360 900 6211N-11 چهار طبقه
1950 360 900 6211N-12 پنج طبقه