میز معاونت و کارشناس مستطیل آیفل تیپ 3241


دسته بندی‌ها میز کارشناسی
برچسب‌ها

خانواده: آیفل
شکل: میزهای کارشناسی مستطیل

ThermoWood1
ThermoWood

N (Side)

dimension2

مشخصات محصول

مشخصات فنی

کاربرد: مناسب برای دفاتر معاونت، سرپرستی و کارشناسی
اندازه‌ها: (1350~1750)L x 750W x 750H mm
ویژگی‌ها: دارای صفحه تمام شیشه، استفاده از سطوح ترمو وود، مقاوم در برابر رطوبت و نفوذ حشرات
H W L کد تجاری توضیحات
750 750 1350 3241N-01
750 750 1550 3241N-02
750 750 1750 3241N-03