میز کارمندی وودآل تیپ 3611


دسته بندی‌ها میز اپراتوری و کارمندی
برچسب‌ها

خانواده: وودآل
شکل: میزهای اپراتوری و کارمندی

Findik1
Findik
Wenge2
Wenge
Keraz3
Keraz
Mahagoni4
Mahagoni
Mesh5
Mesh
Rash6
Rash

N (Side)

dimension2

مشخصات محصول

مشخصات فنی

کاربرد: مناسب برای امور دفتری ساده، کنار سایر میزها برای قرار دادن چاپگر و ..
اندازه‌ها: (650~1600)L x (500~900)W x (750~1000)H mm
ویژگی‌ها: امکان نصب کیس هلدر آویز در قسمت زیر صفحه میز با قابلیت دسترسی آسان به پشت کیس
H W L کد تجاری توضیحات
750 750 800 3611N-01
750 750 900 3611N-02
750 750 1000 3611N-03
750 750 1100 3611N-04
750 750 1200 3611N-05
750 750 1300 3611N-06
750 750 1400 3611N-07
750 750 1500 3611N-08
750 750 1600 3611N-09