میز مدیریت با کنفرانس تیتانی تیپ 2334


دسته بندی‌ها میز مدیریتی
برچسب‌ها

خانواده: تیتانی
شکل: میزهای مدیریتی با کنفرانس

Findik1
Findik
Wenge2
Wenge
Keraz3
Keraz
Mahagoni4
Mahagoni
Mesh5
Mesh
Rash6
Rash
MohitDark7
MohitDark
MohitBright8
MohitBright

L (Side)

dimension2

مشخصات محصول

مشخصات فنی

کاربرد: مناسب برای دفاتر مدیریت یا معاونت با کنفرانس 4 الی 6 نفره
اندازه‌ها: (2150~2650)L x (1552~1600)W x (1500~2200)C x 750H mm
ویژگی‌ها: دارای 3 کشو با ارتفاع متفاوت برای نوشت افزار، لوازم جانبی و پوشه‌های استاندارد، قفل مرکزی اتولاک برای درب کشو‌ها، میز الحاقی جانبی جهت جلسات کوتاه برای دو نفر، دارای پایه فلزی با استحکام بالا، امکان نصب کیس هلدر آویز در قسمت زیر صفحه میز با قابلیت دسترسی آسان به پشت کیس، امکان نصب الکتریک باکس شامل سوکت تلفن، شبکه، برق و برق اضطراری، درپوش داکت جهت هدایت کابل‌های برق، تلفن و شبکه به قسمت زیرین صفحه میز، 2 بست سیم‌گیر تاش جهت جمع آوری سیم‌های اضافه زیر میز

R (Side)

dimension1

کد تجاری (R) H C W L کد تجاری (L) توضیحات
2334R-02 750 1500 1552 2150 2334L-01 کنفرانس چهار نفره
2334R-04 750 2200 1552 2150 2334L-03 کنفرانس شش نفره
2334R-06 750 1500 1560 2250 2334L-05 کنفرانس چهار نفره
2334R-08 750 2200 1560 2250 2334L-07 کنفرانس شش نفره
2334R-10 750 1500 1569 2350 2334L-09 کنفرانس چهار نفره
2334R-12 750 2200 1569 2350 2334L-11 کنفرانس شش نفره
2334R-14 750 1500 1579 2450 2334L-13 کنفرانس چهار نفره
2334R-16 750 2200 1579 2450 2334L-15 کنفرانس شش نفره
2334R-18 750 1500 1589 2550 2334L-17 کنفرانس چهار نفره
2334R-20 750 2200 1589 2550 2334L-19 کنفرانس شش نفره
2334R-22 750 1500 1600 2650 2334L-21 کنفرانس چهار نفره
2334R-24 750 2200 1600 2650 2334L-23 کنفرانس شش نفره