میز کنفرانس صفحه چوبی یونیکا تیپ 4025


دسته بندی‌ها میز کنفرانس متوسط
برچسب‌ها

خانواده: یونیکا
شکل: میزهای کنفرانس متوسط

Findik1
Findik
Wenge2
Wenge
Keraz3
Keraz
Mahagoni4
Mahagoni
Mesh5
Mesh
Rash6
Rash
White7
White
Mohit-Dark8
Mohit-Dark
Mohit-Bright9
Mohit-Bright

N (Side)

dimension2

مشخصات محصول

مشخصات فنی

کاربرد: مناسب برای جلسات 6 الی 8 نفره
اندازه‌ها: (1500~2800)L x (900~1200)W x 750H mm
ویژگی‌ها: دارای پایه فلزی با استحکام بالا، امکان نصب الکتریک باکس شامل سوکت تلفن، شبکه، برق و برق اضطراری
H W L کد تجاری توضیحات
750 900 2100 4025N-01 شش نفره
750 900 2800 4025N-02 هشت نفره