لوستر سقفی هرمی هشت وجهی های‌نست تیپ 8721

قیمت کوچکترین سایز: 1,173,200 (تومان) قیمت بزرگترین سایز: 1,173,200 (تومان)

دسته بندی‌ها چراغ روشنایی
برچسب‌ها

خانواده: های‌نست
شکل: انواع چراغ روشنائی

ThermoWood1
ThermoWood

N (Side)

dimension2

مشخصات محصول

مشخصات فنی

H W L قیمت (تومان) کد تجاری توضیحات
278 530 530 1,173,200 8721N-01