لوستر سقفی مکعبی های‌نست تیپ 8712

قیمت کوچکترین سایز: 1,200,700 (تومان) قیمت بزرگترین سایز: 1,200,700 (تومان)

دسته بندی‌ها چراغ روشنایی
برچسب‌ها

خانواده: های‌نست
شکل: انواع چراغ روشنائی

ThermoWood1
ThermoWood

N (Side)

dimension2

مشخصات محصول

مشخصات فنی

H W L قیمت (تومان) کد تجاری توضیحات
280 320 320 1,200,700 8712N-01