آباژور کوتاه های‌نست تیپ 8741

قیمت کوچکترین سایز: 807,000 (تومان) قیمت بزرگترین سایز: 807,000 (تومان)

دسته بندی‌ها چراغ روشنایی
برچسب‌ها

خانواده: های‌نست
شکل: انواع چراغ روشنائی

ThermoWood1
ThermoWood

N (Side)

dimension2

مشخصات محصول

مشخصات فنی

H W L قیمت (تومان) کد تجاری توضیحات
400 200 200 807,000 8741N-01