آباژور بلند های‌نست تیپ 8744

قیمت کوچکترین سایز: 2,369,500 (تومان) قیمت بزرگترین سایز: 2,369,500 (تومان)

دسته بندی‌ها چراغ روشنایی
برچسب‌ها

خانواده: های‌نست
شکل: انواع چراغ روشنائی

ThermoWood1
ThermoWood

N (Side)

dimension2

مشخصات محصول

مشخصات فنی

H W L قیمت (تومان) کد تجاری توضیحات
1600 600 600 2,369,500 8744N-01