میز منشی وودآل تیپ 4412


دسته بندی‌ها میز پذیرش
برچسب‌ها

خانواده: وودآل
شکل: میزهای منشی مستطیل، ال و یو شکل

Findik1
Findik
Wenge2
Wenge
Keraz3
Keraz
Mahagoni4
Mahagoni
Italy-Dark5
Italy-Dark

N (Side)

dimension2

مشخصات محصول

مشخصات فنی

کاربرد: مناسب جهت اطلاعات، منشی، رئیس دفتر و .. که با مراجعین زیادی ارتباط دارند
اندازه‌ها: (1200~2400)L x (750~850)W x 900B x 750H mm
ویژگی‌ها: دارای دیواره حایل برای پوشاندن سطح میز از دید مراجعین و سایر کاربران، امکان نصب کیس هلدر آویز در قسمت زیر صفحه میز با قابلیت دسترسی آسان به پشت کیس
H B W L کد تجاری توضیحات
750 900 850 1600 4412N-01
750 900 850 1800 4412N-02
750 900 850 2000 4412N-03
750 900 850 2200 4412N-04
750 900 850 2400 4412N-05