میز منشی وودآل تیپ 4411


دسته بندی‌ها میز پذیرش
برچسب‌ها

خانواده: وودآل
شکل: میزهای منشی مستطیل، ال و یو شکل

Findik1
Findik
Wenge2
Wenge
Keraz3
Keraz
Mahagoni4
Mahagoni
Italy-Dark5
Italy-Dark

N (Side)

dimension2

مشخصات محصول

مشخصات فنی

کاربرد: مناسب جهت اطلاعات، منشی، رئیس دفتر و .. که با مراجعین زیادی ارتباط دارند
اندازه‌ها: (1400~2400)L x 870W x 900B x 750H mm
ویژگی‌ها: دارای دیواره حایل برای پوشاندن سطح میز از دید مراجعین و سایر کاربران، امکان نصب کیس هلدر آویز در قسمت زیر صفحه میز با قابلیت دسترسی آسان به پشت کیس
H B W L کد تجاری توضیحات
750 900 870 1600 4411N-01
750 900 870 1800 4411N-02
750 900 870 2000 4411N-03
750 900 870 2200 4411N-04
750 900 870 2400 4411N-05