میز کنفرانس متوسط آیفل تیپ 4084


دسته بندی‌ها میز کنفرانس متوسط
برچسب‌ها

خانواده: آیفل
شکل: میزهای کنفرانس متوسط

ThermoWood1
ThermoWood

N (Side)

dimension2

مشخصات محصول

مشخصات فنی

کاربرد: مناسب برای جلسات 4 الی 10 نفره
اندازه‌ها: (1550~3600)L x 900W x 750H mm
ویژگی‌ها: دارای صفحه تمام شیشه، استفاده از سطوح ترمو وود، مقاوم در برابر رطوبت و نفوذ حشرات
H W L کد تجاری توضیحات
750 900 1550 4084N-01 چهار نفره
750 900 2100 4084N-02 شش نفره
750 900 2700 4084N-03 هشت نفره
750 900 3600 4084N-04 ده نفره