میز کنفرانس متاوود تیپ 3922


دسته بندی‌ها میز کنفرانس بزرگ
برچسب‌ها

خانواده: متاوود
شکل: میزهای کنفرانس بزرگ

Findik1
Findik
Wenge2
Wenge
Keraz3
Keraz
Mahagoni4
Mahagoni
Mesh5
Mesh
Rash6
Rash
White7
White

N (Side)

dimension2

مشخصات محصول

مشخصات فنی

کاربرد: مناسب برای جلسات 6 الی 30 نفره
اندازه‌ها: (2544~9591)L x (2040~2959)W x 750H mm
ویژگی‌ها: دارای پایه فلزی با استحکام بالا و آ‌بکاری کروم، امکان نصب الکتریک باکس شامل سوکت تلفن، شبکه، برق و برق اضطراری
H W L کد تجاری توضیحات
750 2040 2544 3922N-01 شش نفره
750 2157 4341 3922N-02 ده نفره
750 2346 6113 3922N-03 چهارده نفره
750 2620 7860 3922N-04 هجده نفره
750 2959 9591 3922N-05 بیست و دو نفره