میز کنفرانس مربع آیفل تیپ 4156


دسته بندی‌ها میز کنفرانس کوچک
برچسب‌ها

خانواده: آیفل
شکل: میزهای کنفرانس کوچک

ThermoWood1
ThermoWood

N (Side)

dimension2

مشخصات محصول

مشخصات فنی

کاربرد: مناسب برای جلسات با نفرات کم و پذیرایی
اندازه‌ها: (900~1000)L x 750H mm
ویژگی‌ها: دارای صفحه تمام شیشه، استفاده از سطوح ترمو وود، مقاوم در برابر رطوبت و نفوذ حشرات
H L کد تجاری توضیحات
750 900 4156N-01
750 1000 4156N-02