میز کنفرانس مدیریت عامل ویژه گراف تیپ 4051


دسته بندی‌ها میز کنفرانس متوسط
برچسب‌ها

خانواده: گراف
شکل: میزهای کنفرانس متوسط

Findik1
Findik
Keraz2
Keraz
Mahagoni3
Mahagoni

N (Side)

dimension2

مشخصات محصول

مشخصات فنی

کاربرد: مناسب برای جلسات 6 الی 8 نفره
اندازه‌ها: (2900~3600)L x (900~1200)W x 750H mm
ویژگی‌ها: امکان نصب الکتریک باکس شامل سوکت تلفن، شبکه، برق و برق اضطراری
H W L کد تجاری توضیحات
750 1100 2900 4051N-01 شش نفره
750 1100 3600 4051N-02 هشت نفره