میز کنفرانس مدیریت عامل ویژه کلاسیکال تیپ 4042


دسته بندی‌ها میز کنفرانس متوسط
برچسب‌ها

خانواده: کلاسیکال
شکل: میزهای کنفرانس متوسط

Findik1
Findik
Wenge2
Wenge
Keraz3
Keraz
Mahagoni4
Mahagoni
Mesh5
Mesh
Rash6
Rash

N (Side)

dimension2

مشخصات محصول

مشخصات فنی

کاربرد: مناسب برای جلسات 4 الی 14 نفره
اندازه‌ها: (1400~5700)L x (900~1200)W x 750H mm
ویژگی‌ها: امکان نصب الکتریک باکس شامل سوکت تلفن، شبکه، برق و برق اضطراری
H W L کد تجاری توضیحات
750 900 1500 4042N-01 چهار نفره
750 1200 1500 4042N-02 چهار نفره
750 900 2200 4042N-03 شش نفره
750 1200 2200 4042N-04 شش نفره
750 900 2900 4042N-05 هشت نفره
750 1200 2900 4042N-06 هشت نفره
750 900 3600 4042N-07 ده نفره - دوتکه
750 1200 3600 4042N-08 ده نفره - دوتکه
750 900 4300 4042N-09 دوازده نفره - دوتکه
750 1200 4300 4042N-10 دوازده نفره - دوتکه
750 900 5000 4042N-11 چهارده نفره - دوتکه
750 1200 5000 4042N-12 چهارده نفره - دوتکه