پاراوان جداکننده ثابت سوفیا تیپ 7902


دسته بندی‌ها پاراوان
برچسب‌ها

خانواده: سوفیا
شکل: پاراوان

Black1
Black

N (Side)

dimension2

مشخصات محصول

مشخصات فنی

کاربرد: جداکننده انواع فضاهای داخلی
اندازه‌ها: (400~2500)L x (400~4000)H mm
ویژگی‌ها: امکان انتخاب رنگ بندی متناسب با فضا