گیره تاش اکسور تیپ 8622


دسته بندی‌ها لوازم جانبی الکتریک و الکترونیک
برچسب‌ها

خانواده: اکسور
شکل: لوازم جانبی الکتریک و الکترونیک

product

N (Side)

dimension2

مشخصات محصول

مشخصات فنی

کاربرد:
اندازه‌ها: 235L mm
ویژگی‌ها: بست سیم‌گیر تاش جهت جمع آوری سیم‌های اضافه زیر میز
L کد تجاری توضیحات
235 8622N-01