جای لوازم تحریر اکسور تیپ 8811


دسته بندی‌ها لوازم جانبی اداری
برچسب‌ها

خانواده: اکسور
شکل: لوازم جانبی اداری

product

N (Side)

dimension2

مشخصات محصول

مشخصات فنی

کاربرد:
اندازه‌ها: 301L x 139W x 46H mm
ویژگی‌ها: محل ویژه تعبیه شده برای لوازم‌التحریر
H W L کد تجاری توضیحات
46 139 301 8811N-01