فضاهای آموزشی و عمومی

آموزشی و عمومی

فضاهای آموزشی و عمومی

Teenager Icon

امروزه انسان ها با وجود دغدغه های متعدد و مشغله های فکری ترجیح می دهند در محیط هایی حضور داشته باشند که آسایش و رفاه آن ها تامین شود. محیط های عمومی، شهری و فضاهای آموزشی نیز از این فضاها مستثنی نیستند. اهمیت طراحی و تولید مبلمانی که در کنار مرتفع نمودن نیاز کاربر از زیبایی و حس خوبی برخوردار باشد، در این مکان ها که کاربر مدت زمان زیادی از طول روز را در آن سپری می کند دو چندان می باشد.

طراحی و اجرای برخی از اقلام مبلمان عمومی و شهری باید متناسب با فضا و با بکارگیری اصول ارگونومی و آنتروپومتری صورت پذیرد، چرا که نسبت به سایر مبلمان و اقلام بیشترین استفاده از آن ها صورت گرفته و در ارتباط مستقیم با افراد مختلف، با ویژگی های متفاوت است.

مبلمانی که در فضاهای عمومی مجتمع های تجاری، بیمارستان ها و فضاهای آموزشی قرار می گیرد، همگی در این دسته از محصولات قرار گرفته و توجه به کاربرد آن ها در کنار اهمیت دوام و استقامت این محصولات در برابر عواملی همچون وندلیزم از نکات قابل توجه هستند.

محیط آرا در کنار تمامی تجارب خود در زمینه طراحی و تولید تجهیزات و مبلمان اداری به صورت تخصصی و همچنین غعالیت در حوزه هتل، بیمارستان و خانگی برای تکمیل و تجهیز چنین فضاهای عمومی نیز از تخصص و تجربه تیم طراحی و تولید خود استفاده نموده و پروژه ها و محصولاتی در این حوزه نیز ارائه نموده است. همچنین این افتخار را داشته ایم تا با چندین آموزشگاه و دانشگاه همکاری نموده و در راستای طراحی و تجهیز فضاهای آموزشی با ویژگی های منحصر به فرد قدم کوچکی برداریم.

https://mohitara.com/
https://mohitara.com/
https://mohitara.com/