Header cover image

کمد بایگانی نیم درب چوبی با یک درب کوئیک تیپ 9471

9471

کمد بایگانی نیم درب چوبی با یک درب کوئیک تیپ 9471


دسته بندی‌ها کتابخانه و فایلینگ کوئیک
برچسب‌ها

خانواده: کوئیک
شکل: فایلینگ و کتابخانه پیش ساخته

MohitDark1
MohitDark
MohitBright2
MohitBright

L (Side)

dimension2

مشخصات محصول

مشخصات فنی
کاربرد: مناسب برای نگهداری کتاب و زونکن
اندازه‌ها: 450L x 400W x (805~1903)H mm
ویژگی‌ها: دارای 1 تا 2 طبقه بدون درب برای کتاب، زونکن و لوازم تزئینی، دارای 3 طبقه با درب چوبی برای نگهداری کتاب و زونکن

R (Side)

dimension1

کد تجاری (R) H W L کد تجاری (L) توضیحات
9471R-02 1903 400 450 9471L-01 پنج طبقه

امتیاز کاربران

نظر خود را ثبت کنید